TSM Temporary Stays and Moves

Bodil Andersen Porse

Temporay Staysand Moves er en gruppe som består af kunstnerne

Anja Christensen, Birgitte Munk, Bodil Porse,  Dorte Kyhn, Katrine Hvid,

Sanne Grauengaard, Sanne Ransby og Ulrik Lund

TSM/ TROLLEY

SEPTEMBER

2015

PERFORMATIVE VÆRKER

NOMAD

Temporary Stays and Moves, er en række performative værker, der

udforsker det søgende, transformation og mobilitet. Nærvær og det

spontane er centralt, når gruppen sammen bevæger sig ud i det

offentlige rum med telte og kufferter.


I Temporary Stays and Moves/Trolley bevæger en gruppe mennesker

sig uplanlagt og søgende rundt med kufferter i det offentlige rums

menneskemængde.


Gruppen ser på mange måder helt almindelig ud, men er præget af

en materiel tyngde og den monotone lyd af trolleyhjul - tempo, bevægelse,

pause.


Trolley forsøger at skabe et performativt billede på den uro, der præger

det moderne menneske.


Projektet er udviklet og udført af Anja Christensen, Birgitte Munk, Bodil Porse,

Dorte Kyhn, Katrine Hvid, Sanne Grauengaard, Sanne Ransby og Ulrik Lund


NOMAD er del af ProKKs udstillingsprogram under Europæisk Kulturhovedstad 2017.

SE OGSÅ

PROKK/ NOMAD Temporary Stays and MovesTemporary Stays and Moves/Trolly/Aarhus

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSM/ TENT


SEPTEMBER

2015

PERFORMATIVE VÆRKER

NOMAD

Temporary Stays and Moves, er en række performative værker, der udforsker det

søgende, transformation og mobilitet. Nærvær og det spontane er centralt, når

gruppen sammen bevæger sig ud i det offentlige rum med telte og kufferter.


I Temporary Stays and Moves/Tent
 skabes en situation, hvor der sammen med de forbipasserende bygges på en

åben, flytbar konstruktion af telte. Der leges frit med former, linjer og rum i det

nærvær der opstår, når man eksperimenterer.


Med Tent skabes en lomme i det offentlige rum, hvor tingene foregår i et andet

tempo  og på andre præmisser.


Projektet er udviklet og udført af:

Anja Christensen, Birgitte Munk, Bodil Porse, Dorte Kyhn, Katrine Hvid,

Sanne Grauengaard, Sanne Ransby og Ulrik Lund


NOMAD er del af ProKKs udstillingsprogram under Europæisk Kulturhovedstad 2017.


Temporary Stays and amoves/tent/Hamborg

Teporary Stays and Moves/tent/Aarhus

Temporary Stays and Moves/Tent/Hamborg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSM/ ENTANGLED

2016

INDGREB/ VIKLINGER

INDFARVET GENBRUGSSTOF, ORGANISK FYLD, TRÅD

Entangled var et værk i ProKKs totaludstilling 'Songs From the Woods', der

handler om hvordan naturen forandres ved menneskelig indgriben. 


Gruppen Temporary Stays and Moves’ samarbejde er procesorienteret og i

nstallationen er et abstrakt tredimensionalt billede, der skabes på stedet.


Undersøgelserne handler om ’forbundethed og interaktion’ gennem skabelsen

af amorfe former, der interagerer visuelt og formmæssigt med skoven. De røde organiske former vokser og udvikler sig tilsyneladende i et symbiotisk eller

snyltende forhold til træerne.


Projektet er udviklet og udført af Kunstnergruppen Temporary Stays and Moves:

Anja Christensen, Birgitte Munk, Bodil Porse, Dorte Kyhn, Katrine Hvid, Sanne Grauengaard, Sanne Ransby og Ulrik Lund


Songs From the Woods var en billedkunstnerisk intervention i Riis Skov i august

2016, hvor skovparken fungerede som ramme for en kollektiv kunstnerisk

undersøgelse af skovens æstetiske potentialer og forholdet mellem mennesker

og natur.


Songs From the Woods var en del af ProKKs udstillingsprogram under Europæisk Kulturhovedstad 2017.
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSM/ LIGHT & BENCH

2017

INTERVENTION/ INSTALLATION

UP!

TSM/ Light & Bench var et værk i ProKKs gruppeudstilling UP! - en opløftende udstilling i det offentlige rum i Aarhus bestående af en række stedspecifikke kunstværker, der opfordrer os til at løfte blikket og kigge OP – se verden med

nye øjne og lade os overraske.


TSM/Light & Bench er en intervention på Frederiksbjerg Torv i Aarhus, hvor

pladsen er blevet tilføjet en neon-installation og en mængde ekstra bænke.

Neon-installationen og bænkene er placeret så de danner en visuel form både

set fra pladsen og fra de omkringliggende lejligheder.


TSM/ Light er en abstrakt konstruktion af bøjede neonrør i forskellige farver

monteret på taget af pladsens pølsevogn.


TSM/ Bench er en åben konstruktion af bænke, der er monteret på pladsen i et

ordnet mønster.


Indgrebet eksperimenterer med brugen af pladsen og giver byrummets brugere ekstra redskaber til at tage pladsen i brug som fælles rum.


Projektet er udviklet og udført af Temporary Stays and Moves (TSM):

Anja Christensen, Bodil Porse, Birgitte Munk, Dorte Kyhn, Katrine Hvid og Sanne Grauengaard.


Temporary Stays and Moves (TSM) laver værker, der udforsker det søgende, transformation og mobilitet. Nærvær og det spontane er centralt, når gruppen sammen bevæger sig ud i det offentlige rum.


UP! er den den sidste i en række af fem udstillingsprojekter på ProKK’s flerårige udstillingsserie OUT OF THE BOX, som indgår i Europæisk kulturhovedstad 2017.

OUT OF THE BOX gør opmærksom på at kunsten lever og er i stand til at skabe refleksion og gå i dialog med verden uden for kunstinstitutionens mure.


UP! er støttet af:

Aarhus kommune
© Copyright. All Rights Reserved.